Mere Arbejdsglæde, Større Succes

 

Arbejdsglæde er et aktivt tilvalg, og ikke blot noget der kommer af sig selv. Vi skaber det i fælleskabt, og som leder skal du gå forrest for at skabe den bedst mulige arbejdsmiljø. Da arbejdsglæde er individuelt, kan det være svært at skabe en arbejdsplads hvor alle føler sig motiverede og mødt i deres ønsker. På trods af dette, er det vigtigt at arbejdsglæde altid er i fokus. En af de bedste måder en leder kan fremme arbejdsglæden hos dine medarbejdere er, ved at kende dem godt og vide hvad der motiverer dem.

“Det glade hold har større succes og overskud end det sure, også til at håndtere det sure, sådan er det bare.”

Følgende elementer er i spil i optimeringen af arbejdsglæde:

  • The WHY – vi har hørt det omtalt i mange sammenhænge, men det skal også nævnes her.
  • At gøre en forskel – det jeg gør skal være med til at skabe en forskel.
  • Tryghed – der skal være en transparens og forudsigelighed
  • Belønning, det jeg gør giver god betaling og goder
  • Socialt  – Her er en god social kultur, vi støtter hinanden, vi er der for hinanden,
  • Passende krav til ens kompentencer – tilfredshed i at kunne udføre sit job, hverken være i overskud eller underskud, men i balance
  • Tillid
  • Værdighed og dannelse – vi behandler hinanden fair og værdigt.
  • Samarbejde – evnen til at arbejde sammen.

Alle de ovenstående punkter er forskellige faktorer, der kan have indflydelse på hvor meget arbejdsglæde medarbejder oplever. For nogle vil kun et par af de ovenstående punkter bidrage til arbejdsglæde, for andre vil en længere række af punkterne skulle opfyldes, før de oplever samme arbejdsglæde. Ligeledes vil det variere mellem medarbejderne, hvilke punkter der er vigtigst for at skabe mest mulig arbejdsglæde. MUS samtaler er en vej, til at få identificeret hvordan arbejdsglæden bedst skabes hos den enkelte medarbejder. Uanset størrelsen af din virksomhed, anbefaler vi MUS samtaler, eller lignende samtaler, til at identificere niveauet af arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Pernille Casparsen
Stifter og Indehave

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *