Forløb

Til når du ønsker en samarbejdspartner, der bistår på strategisk og kommerciel sparring samt eksekvering heraf.

Vi møder dig, dér hvor du står.

Analyserer og udfører en plan
som du og de der måtte være omkring dig,
 kan vokse fra. 

Vi skaber et fælles sprog og forståelse med udgangspunktet i det eksisterende fundament. 

"Vi tilgodeser individet og møder dig og dine medrejsende, dér hvor I befinder jer"

Forløb hos DINKONSULENT.NU

Uanset hvor du befinder dig på din rejse, i dit erhvervsliv eller privatliv,
kan vi tilbyde dig forløb. 

“Klar tale og retning giver indsigt og sikrer, at du som individ eller samlet organisation lykkedes.”

I et forløb hos DINKONSULENT.NU sætter vi fokus på at du, dit team og organisation får indsigt, værktøjer og metoder til, at skabe et fælles sprog og forståelse med udgangspunkt i dine eller jeres nuværende ståsted. Det gør vi for at belyse hvor vi tager udgangspunkt fra og i hvilken retning vi skal bevæge os sammen. 

3 ting du bl.a. får ud at et forløb med DINKONSULENT.NU :

1) Øget trivsel
2) Et sammenhold
3) Vækst 

Vores mission er at du, med vores samarbejde, både oplever forandring fra start og på den lange bane.

Alle forandringer takles individuelt hvorfor det er vigtigt,  at vi tilgodeser individet og møder dig og dine medrejsende, der hvor I befinder jer. 

DINKONSULENT.NU tilrettelægger forløb bl.a. med fokus på:

  • Når skyggesider træffer beslutninger
  • Fælles forståelse for ordet vækst
  • Konstruktiv feedback
  • The Hot Team
  • Visualiser løsninger til komplekse udfordringer
  • Forretningsudvikling
  • Identificering af kommercielle muligheder 

Forløbets struktur

Vi henter inspiration fra sportens verden og sætter fokus på at skabe et godt hold. Dokumenteret adfærds teorier, The Coaching Game® og andre værktøjer indenfor teambuilding, anvendes for at understøtte læring og forandring hos alle deltagende på vores forløb.Vi starter med at foretage en analyse af den nuværende situation, dette sker med udgangspunkt i en workshop, hvor vi kort og præcist går din situation igennem. Vi kommer retur med et oplæg som udformes via vores værktøj, Den Strategiske Sol, hvor den faktuelle problemstilling er i centrum. I denne har vi noteret de steder hvor vi ser, der kan skabes en foranding. Vi bliver i fællesskab enige om, hvilke af disse fund der skal arbejdes med, og lavet handleplaner med definerede mål som sikrer eksekvering.

Du kan vælge at tilknytte os som coach, der på aftalte tidspunkter sikre at planen efterleves og mål opnåes. Ved forløb, der omhandler organisationer og/eller virksomheder, kan du vælge at koble os på som en del af det team, der skal være med til at stå for dele af udførslen af opgaverne.

Vi aftaler fra start faste datoer hvor vi evaluerer, finpudser og eksekverer på processen. Hvordan et forløb bedst skrues sammen kommer vi med anbefalinger på, men endeligt defineres det i samråd med dig. 

Billede af virksomhedsnavn og logo

Er et forløb ikke det rigtige format for dig, så tilbyder vi en række andre ydelser. Vi tilbyder blandt andet foredrag og workshops Du kan læse meget mere om vores andre ydelser her.