Forløb

Forandring fra start og på langt sigt.

Uanset om du er en virksomhed, del eller ejer af en virksomhed, eller blot et individ, kan DINKONSULENT.NU tilbyde dig forløb. 

Vores formål er altid  at skabe et fælles sprog og forståelse med udgangspunkt i jeres nuværende kultur.

"Vi tilgodeser individet og møder dig og dine medrejsende, der hvor de befinder sig"

Forløb hos DINKONSULENT.NU

Uanset om du er en virksomhed, del eller ejer af en virksomhed, eller blot et individ, kan DINKONSULENT.NU tilbyde dig forløb. 

“Klar tale og retning giver indsigt, og sikrer at man som samlet organisation lykkedes.”

I et forløb hos DINKONSULENT.NU sætter vi fokus på at du, dit team og organisation får indsigt, værktøjer og metoder til, at skabe et fælles sprog og forståelse med udgangspunkt i jeres nuværende kultur. Det gør vi for at belyse hvilken retning I samlet bevæger jer i. Vores forventning er at du vil få løftet din forretning, højne trivlsel og vækste gennem et forløb hos os. Vores mission er at du, med vores samarbejde, både oplever forandring fra start og på den lange bane.

Alle forandringer takles individuelt, derfor er det vigtigt at vi tilgodeser individet og møder dig og dine medrejsende, der hvor de befinder sig. 

DINKONSULENT.NU tilrettelægger forløb bl.a. med fokus på:

  • Når skyggesider træffer beslutninger
  • Fælles forståelse for ordet vækst
  • Konstruktiv feedback
  • The Hot Team
  • Visualiser løsninger til komplekse udfordringer

Forløbets struktur

Vi henter inspiration fra sportens verden og sætter fokus på at skabe et godt hold. Dokumenteret adfærds teorier, The Coaching Game® og andre værktøjer indenfor teambuilding, anvendes for at understøtte læring og forandring hos alle deltagende på vores forløb.Vi starter med at foretage en analyse af den nuværende situation, dette sker med udgangspunkt i en workshop, hvor vi kort og præcist går din situation igennem. Vi kommer retur med et oplæg som udformes via vores værktøj, Den Strategiske Sol, hvor den faktuelle problemstilling er i centrum. I denne har vi noteret de steder hvor vi ser, der kan skabes en foranding. Vi bliver i fællesskab enige om, hvilke af disse fund der skal arbejdes med, og lavet handleplaner med definerede mål som sikrer eksekvering.

Du kan vælge at tilknytte os som coach der sikre at planen efterleves og mål opnåes. Ved forløb der omhandler organisationer og/eller virksomheder, kan du vælge at koble os på som en del af det team, der skal stå for udførslen af opgaverne.

Vi aftaler fra start faste datoer hvor vi evaluerer, finpudser og eksekverer på processen. Hvordan et forløb bedst skrues sammen kommer vi med anbefalinger på, men endeligt defineres det i samråd med dig. 

Billede af virksomhedsnavn og logo

Er et forløb ikke det rigtige format for dig,
så tilbyder vi en række andre ydelser. Vi tilbyder blandt andet foredrag og individuelle forløb. Du kan læse meget mere om vores andre ydelser her.