FORLØB

I et forløb hos DINKONSULENT.NU sætter vi fokus på at du, dit team og organisation får indsigt, værktøjer og metoder til, at skabe et fælles sprog og forståelse med udgangspunkt i jeres nuværende kultur. Det gør vi for at belyse hvilken retning I samlet bevæger jer i.

Alle forandringer takles individuelt, derfor er det vigtigt at vi tilgodeser individet og møder dine medrejsende, der hvor de befinder sig. Dette giver følelsen af, at være sammen om forandringer. Når man føler man er sammen om foranding opnåes der tryghed, motivation, performance lyst, trivsel, arbejdsglæde og derigennem opnåelse af nye mål.

Klar tale og retning, giver indsigt og sikrer at man som samlet organisation lykkedes.

 

DINKONSULENT.NU tilrettelægger forløb bl.a. med fokus på:

  • Når skyggesider træffer beslutninger
  • Fælles forståelse for ordet vækst
  • Konstruktiv feedback
  • The Hot Team
  • Visualiser løsninger til komplekse udfordringer

Vi henter inspiration fra sportens verden, og sætter fokus på at skabe et godt hold. Dokumenteret adfærds teorier, The Coaching Game® og andre værktøjer indenfor teambuilding, anvendes for at understøtte læring og forandring hos alle deltagende på vores forløb. Vi aftaler fra start faste datoer hvor vi evaluerer, finpudser og eksekverer på processen. 

Hvordan et forløb bedst skrues sammen kommer vi med anbefalinger på, men endeligt defineres det i samråd med dig.