Den vigtige ressource i moderne lederskab

DET HANDLER OM FØLELSER…….

I dagens komplekse forretningsverden er der én erkendelse, der vinder frem som aldrig før:
Følelser og følelsesmæssig intelligens er nøglen til at lykkes som leder.
Det er ikke længere tilstrækkeligt, at have en stærk analytisk sind eller dyb teknisk viden.
For at navigere i det moderne lederskab skal man også forstå og mestre følelserne – sine egne og andres.

Forskning har vist, at følelser spiller en central rolle i beslutningsprocesser. Det er ikke nok at træffe beslutninger baseret på ren logik og rationale. Gode beslutninger integrerer følelser og logisk tænkning. Antonio Damasio og Daniel Goleman har udforsket dette emne, og begge fremhæver betydningen af følelsesmæssig intelligens. En leder, der er i stand til at forstå og regulere følelser, både i sig selv og andre, har en afgørende fordel. 

En af de mest iøjnefaldende resultater af denne forskning er, at følelser smitter. Lederens følelser har en tendens til at påvirke hele organisationen. Dette er grunden til, at det er så vigtigt at interessere sig for følelser i ledelse. Positive følelser kan øge effektiviteten, kvaliteten og trivslen i en organisation, mens negative følelser kan have det modsatte resultat. Også noget vi har med på agendaen,  når vi holder
foredrag eller i vores forløb

Men hvordan kan ledere håndtere følelser på en autentisk og effektiv måde? 
For det første handler det om at finde den rette balance. Det er vigtigt at undgå både, at undertrykke følelser og at overlade sig fuldstændigt til dem. Overstyring kan føre til en falsk positiv facade, hvor kun positive følelser er acceptable, og dette kan skabe stress og underminere medarbejdernes trivsel. På den anden side kan understyring føre til uforudsigelig og ukontrolleret adfærd.

En leder skal være i stand til at udtrykke følelser på en meningsfuld måde, der er i overensstemmelse med den situation, de befinder sig i.
Autentisk ledelse handler om at være til stede, koncentreret og nærværende. Det handler om at vise sig selv uden forstillelse. Det handler om at mærke.  
Der er også en voksende anerkendelse af, at autentisk ledelse ikke kun handler om lederens indre verden, men også om relationen til andre. Effektive ledere er i stand til at udtrykke deres følelser og regulere dem på et dybere niveau. Autentisk ledelse skabes gennem det ekspressive udtryk, der formår at integrere kropslighed og social meningsskabelse ind i den organisatoriske kontekst.

Der er mange tilgange til at udvikle følelsesmæssig intelligens og autentisk ledelse.
Nogle uddannelsesprogrammer fokuserer på emotionel uddannelse og træning, mens andre inkorporerer metoder fra områder som mindfulness og konflikthåndtering. Uanset tilgangen er det vigtigt at anerkende og udforske følelser, tanker, kropslige signaler og adfærdsmæssige impulser. 

I dag er følelser ikke længere noget, der skal skjules eller undertrykkes. Tværtimod betragtes følelser som en strategisk ressource og en produktiv kraft. Ledere, der forstår og håndterer følelser på en autentisk måde, har en afgørende fordel i jagten på effektivitet og en stærk bundlinje. Så lad os omfavne følelserne som den ressource, de er, og lade dem guide os mod en mere autentisk og effektiv form for lederskab og arbejdsplads. 

Med det vil vi gerne ønsker jer alle en rigtig god sommer og også komme med et par bog-anbefalinger evt. som sommerlæsning.

Daniel Coleman, Følelsernes Intelligens på arbejdspladsen
Carsten Sommerskov, Tank op Tænk positivt
Daniel Kahnemann, at tænke – hurtigt og langsomt

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *