Faglig sparring og træning

Udover at anvende supervision som et aktivt valg som sparring på ens egne kompentencer og arbejdssituationer, har faglig litteratur altdi været et godt supplement, foruden konference og kurser.

Jeg tror på at træning i sin faglighed verdenen omkring en, er vigtigt for at kunne fastholde sin stilling i nutidens arbejdsmarkedet. Det er dynamisk og omskifteligt og med ro i sit fundament, kan der godt ske ting på første & anden etage som en del af udviklingen generelt. Faglig sparring og træning baner vej for ro i fundament, på samme vis som en risiko-vurdering, gør det på det operationelle niveau.

Hvilke konsekvenser er der ved at gå til højre, hvilke konsekvenser er der ved ikke at gøre det ?

Hvilke konsekvenser er der ved at gå til højre?
Hvilke er der ved ikke at gøre det?