RTE-Modellen©

DINKONSULENT.NU

Hos DINKONSULENT.NU kan du blive uddannet og certificeret i brugen af RTE-Modellen©. 
Dette gør, at du efterfølgende kan undervise andre i at anvende modellen, eller være den der strategisk arbejder videre med modellen internt i din virksomhed. 

Billede af RTE-Modellen©

RTE-Modellen©

RTE-Modellen© er en model der understøtter strukturet & systematisk arbejde med forandring og udvikling. Den er afprøvet hos flere personer og virksomheder, der gennem tiden har anvendt DINKONSULENT.NU som sparringspartner til fokus på kerneværdier, omsætningsvækst, forandringsledelse og salgsassistance mm.

Modellen er kort, hvilket gør det muligt, at fastholde fokusset på den udvikling, som du eller I gennemgår. Helt grundlæggende arbejder den systematisk efter de følgende tre principper, Reflektere, Transformere og Evaluere, heraf navnet RTE-Modellen©. De tre principper understøtter struktureret og systematisk arbejde, med udvikling og forandring. Ved at holde varigt fokus på dette, bevæger den enkelte eller teamet sig simpelt igennem den forandring og udvikling de står overfor. 

Sådan foregår uddannelsen:

Når du tager en uddannelsen i RTE-Modellen© anvender vi en eller flere konkrete cases, og giver dig indsigt i hvordan du via RTE-Modellen© arbejder dig igennem dem. Det sker ud fra de tre principper, Reflektere, Transformere, Evaluere. 
Efterfølgende vil du selv blive stillet en case, hvor du på egen hånd, gennem de tre principper, arbejder dig igennem og dermed opnår højere forståelse for modellen i både praksis og teori. Vi tror på at uddannelsens struktur skaber de bedste forudsætninger for din endelige forståelse af modellen, og dermed de bedste forudsætninger for brugen af modellen i dit videre virke. 

Når du er blevet uddannet og certificeret, vil du være i stand til at anvende RTE-Modellen© konkret i dit videre virke. Modellen er kort og yderst simpel, men skaber hurtig målbar effekt.

Til uddannelsen skal du afsætte en halv dag, enten kl.09.00-12.00 eller 13.00-16.00. Tid og sted aftales nærmere.

Hvis overstående har vækket din interesse, kan du kontakte os via knappen nedenfor. 

Er  RTE-Modellen© ikke den rigtige uddannelse for dig, så tilbyder vi også uddannelse i 3R-Modellen©. Den kan du finde meget mere om her