3R-Modellen©

DINKONSULENT.NU

3R-Modellen© er en model skabt af DINKONSULENT.NU, da der var et behov for på nem og simpel vis, at simplificere over for vores kunder, hvordan man arbejder strukturet med sine relationer i forhold til salg, telefonisk men også i fysisk form. Modellen går omkring de nødvendige skridt, som er altafgørende for at lykkedes med at sælge til b2b – b2c – b2p og p2p.

billede af 3R-Modellen©

3R-Modellen©

Hos DINKONSULENT.NU kan du blive uddannet og certificeret i brugen af 3R-Modellen©. Dette gør, at du efterfølgende kan undervise andre i at anvende modellen, eller være den, der strategisk arbejder videre med modellen internt i din virksomhed.

Når du uddanner dig i og husker denne models 3R´er, bliver du bevidst om de ting du skal huske, når du gerne vil opnå salg og vækst gennem gode relationer.

Før kontakten til potentielle kunder, er forberedelse vigtig. Med 3R-modellen sikrer du dig, at du ikke glemmer den nødvendige forberedelse, der skal til for at lykkedes med at sælge. Eksempelvis salg til en kunde, man aldrig har talt med før.
3R-Modellen© hjælper med, at nedbryde de psykologiske barrierer, der kan være både hos den, der skal foretage henvendelsen, men også hos den man kontakter. Bag 3R-Modellen© ligger de følgende principper, ReSearch, ReLation, ReFleksion. Alle område arbejder vi os slavisk igennem.

Når du vil i dialog med et andet mennesker og gerne vil opnå en succesfuld kontakt, er det vigtigt at vide hvem,  det er at du taler med, heraf ReSearch. Dertil er det vigtigt at vide, hvad skal der tales om og hvorfor, heraf kommer ReLation. Tilsidst er der ReFleksion, da det er essentielt at reflektere over hvordan det gik og opnå indsigt og læring.
Ved at gentage denne model bliver du mere tryg, autentisk og troværdig i din performance. Derfor er 3R-Modellen© også er omfavnet af RePeat.

“Der skal øvelse til for at blive mester
– og selv de bedste, træner hver dag”

Sådan foregår uddannelsen:

Når du tager en uddannelsen i 3R-Modellen© anvender vi en eller flere konkrete cases. Derigennem giver vi dig indsigt i, hvordan du via modellen arbejder dig igennem dem. Uddannelsen er derfor struktureret ligesom vores uddannelse i RTE-Modellen©. 

Det sker ud fra de tre principper, Research – Relation – Refleksion

Efterfølgende vil du selv blive stillet en case, hvor du på egen hånd, arbejder dig igennem og dermed opnår højere forståelse for modellen i både praksis og teori.
Vi tror på at uddannelsens struktur skaber de bedste forudsætninger for din endelige forståelse af modellen. Som 
uddannet og certificeret, vil du være i stand til at anvende 3R-Modellen© konkret i dit videre virke, og forstå de psykologiske mekanismer, der ligger bag.

Til uddannelsen skal du afsætte 4 halve dage, enten kl.09.00-12.00 eller 13.00-16.00. Tid og sted aftales nærmere.

Hvis overstående har vækket din interesse, kan du kontakte os via knappen nedenfor.

Er 3r-Modellen ikke den rigtige uddannelse for dig, så tilbyder vi også uddannelse i RTE-Modellen. Den kan du finde meget mere om her