Psykologisk Tryghed på Arbejdspladsen: Hvordan Gøres det i Praksis?

Efter at have forstået betydningen af psykologisk tryghed for trivsel og præstation på arbejdspladsen, er næste skridt at implementere denne forståelse i praksis. 
Måske du har læst Amy Edmonsons bøger om emnet, været på adskillige foredrag eller kurser og alligevel er der spørgsmål omkring det praktiske der melder sig på banen. Med dette indlæg forsøger vi at lave en go to plan for indførsel af processer for at sikre psykologisk tryghed på din arbejdsplads.

Den åbne kultur:
Det lyder let, er vi alle ikke åbne, men det er svært.
Promover den åbne kultur. Opmuntre medarbejdere til at dele deres tanker, bekymringer og idéer uden frygt for negative konsekvenser. Dette kan gøres fx. ved at afholde regelmæssige møder, hvor alle har mulighed for at komme til orde.

Inklussion:

Sørg for, at alle medarbejdere føler sig værdsatte og inkluderede. Anerkend forskellighed og fremhæv de unikke bidrag fra hver medarbejder.

Vær et eksempel på den kultur du ønsker:
Sårbarhed er vigtig og noget der bør vises. Dette sker bl.a. ved at indrømme deres egne fejl og usikkerheder.
Når livet er svært på privaten, du kommer for sent, vær for dig selv, som din kollega som du vil være for din bedste ven. 
Dette signalerer, at det er okay for andre også, at være åbne om deres udfordringer som vi alle rammes af. 

Brug dit øre:
Lyt med empati og uden afbrydelser, når medarbejdere deler deres bekymringer eller idéer.
Giv konstruktiv feedback, hvis dette ønskes. Nogle gange er det bare det, at få det ud der er det gældende.
Vis, at du værdsætter deres input med respekt og anerkend dette. 

Samarbejde og holdånd:
Afhold aktiviteter, der fremmer samarbejde og bygger tillid blandt teammedlemmerne.
Dette kan være workshops, retreats eller sociale arrangementer. 

Synlige fælles mål:
Sæt klare, fælles mål, som hele teamet kan arbejde hen imod. Alle forstår deres rolle og bidrag i disse.
Giv plads til spørgsmål og forslag med respekt for de enkelte mål. Dette skaber en følelse af fællesskab og fælles ansvar.

Struktureret Feedback
I værksæt regelmæssige feedback-sessions, hvor medarbejdere kan give og modtage konstruktiv feedback.
Gør feedback til en naturlig del af arbejdsgangen.
Giv også mulighed for anonym feedback for at sikre, at alle føler sig trygge ved at dele deres ærlige meninger.
Skab det åbne rum på arbejdspladsen for alle personer. 

Uddannelse og træning
Gør det muligt at uddanne sig og træne sig i effektive kommunikations- og konfliktløsningsteknikker.
Dette bidrager til at medarbejdere lære at håndtere uenigheder konstruktivt.
Uddan medarbejdere som skal være med til at fastholde principperne om psykologisk tryghed og hvordan de kan fremme det i deres teams.

Anerkendelse og værdsættelse:
Anerkend og fejre medarbejderes bidrag og succeser offentligt – som var i et sportshold der vandt en vigtig kamp. 
Dette viser, at du værdsætter deres arbejde og bidrager til en kultur af positiv anerkendelse.
Beløn risikotagning og innovation, selvom resultaterne ikke altid er succesfulde. Dette opmuntrer medarbejdere til at tage initiativ og tænke kreativt.

Fleksibilitet og Balance
Fleksible Arbejdsforhold for det enkelte mennesker er mere og mere attraktivt. Ingen kan forudsige livet.
Mød det med åbenhed og tilbyd fleksible arbejdsforhold, der kan hjælpe medarbejdere med at opretholde en sund work-life balance. Dette kan inkludere fleksible arbejdstider, hjemmearbejde og andre tilpasninger som kan optræde. 
Giv adgang til ressourcer og støtte til mentalt og fysisk velvære, såsom rådgivningstjenester,  mindfulness-træning eller wellness-programmer.

Implementeringen af psykologisk tryghed på arbejdspladsen kræver en bevidst og strukturet indsats fra alle, både ledere og medarbejdere. Ved at skabe en åben og inkluderende kultur, fremme samarbejde, feedback, anerkendelse samt tilbyde fleksible arbejdsforhold og støtte til mentalt velvære, kan I opbygge et miljø, hvor psykologisk tryghed trives. Dette vil ikke kun forbedre medarbejdernes trivsel, men også øge deres engagement, innovation og præstation og skabe en rigtig god arbejdsplads. 

Ønsker du vores hjælp til at komme igang med denne proces, kontakt os på info@dinkonsulent.nu eller
telefon 29 89 78 42. 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *