Fra åbenhed til psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Åbenhed og vilje til, at række ud peger på en vigtig faktor, som er afgørende for trivsel og effektivitet i både personlige og professionelle liv: psykologisk tryghed.
Psykologisk tryghed på arbejdspladsen er et koncept der er særligt introduceret af Amy Edmondson, professor ved Harvard Business School. Hun har forsket omfattende i dette og Ifølge hendes forskning er psykologisk tryghed en nøglefaktor for højtydende teams.

Amy Edmondson har skrevet flere bøger om emnet, herunder “Den Frygtløse Organisation”, hvor hun fremhæver, hvordan et arbejdsmiljø præget af psykologisk tryghed giver medarbejderne mod til at tage risici, dele idéer og være kreative uden frygt for negative konsekvenser. Hun argumenterer for, at når medarbejdere føler sig trygge, er de mere tilbøjelige til at engagere sig fuldt ud, hvilket fører til øget innovation og produktivitet.

En anden af Edmondsons bøger, “Teaming: How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the Knowledge Economy“*, udforsker, hvordan samarbejde og løbende læring er afhængige af et klima af tillid og åbenhed. Her fremhæves det, at ledere spiller en afgørende rolle i at skabe denne kultur ved at være åbne for feedback, vise sårbarhed og aktivt støtte deres teams.

Ved at fremme psykologisk tryghed kan virksomheder ikke kun forbedre deres medarbejderes trivsel, men også opnå bedre resultater og skabe en mere innovativ og konkurrencedygtig organisation. Derfor bør virksomheder investere i at opbygge et arbejdsmiljø, hvor åbenhed og tillid er fundamentet, og hvor medarbejdere føler sig trygge ved, at udtrykke deres tanker og følelser.

Afslutningsvis er det klart, at mens vi ofte fortsætter med at præstere trods indre kampe, er skabelsen af et miljø med psykologisk tryghed afgørende for, at sikre langvarig trivsel og succes for både individer og organisationer.
Det er ikke en opgave der er nem, men med god ledelse og målepunkter og vedvarende evaluering, 
kan du komme i mål med at skabe et miljø med psykologisk tryghed. 

Ønsker du vores hjælp til at igangsætte en plan for dette på din arbejdsplads, kontakt os endelig.

info@dinkonsulent.nu eller telefon 29 89 78 42.

*Se Amy Edmonson fortælle nærmere omkring “TEAMING” som ledelsesstrategi her: 
https://www.youtube.com/watch?v=hhXU7dOmIC0

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *