Salgstræning og psykologisk tryghed

I mit virke som salgscoach i blandt andet outbound call, cold calling eller på dansk ISKOLD KANVAS,
er et af mine mit ypperste formål, at skabe psykologisk tryghed mellem min kursist og undertegnet.

At ringe ud til en fremmed kræver mod. At skulle undersøge om den du nu ringer til, har behov for de ydelser du tilbyder i samtalen kræver mod. Hvis ikke jeg formår som underviser, at skabe psykologisk tryghed, kan min kursist ikke udvikle sig og mange af de elementer, der er centrale i at ringe ud til en du IKKE har talt med, kan blive en svære opgaver.  For mange af de ting du skal nå at skabe i kontakten mellem den du ønsker at gå i dialog med og dig, handler også om at skabe et rum af psykologisk tryghed. 
– Og nu nævner jeg ikke dette for at skræmme, men det er faktum, du har ikke meget tid til at skabe dette trygheds felt, når du ringer kold kanvas. 

Fandt denne lidt ældre artikel som fremhæver 7 gode råd om hvordan, du kan skabe psykologisk tryghed.

7 råd der skaber høj psykologisk tryghed

1. Opbyg gode relationer

Relationen mellem medarbejdere og leder er afgørende for engagement og trivsel. Den relation har også stor betydning for den psykologiske tryghed. Derfor skal du opbygge gode relationer til medarbejderne. Det indebærer blandt andet, at du er anerkendende, viser tillid, lytter og er konsekvent.

2. Vær nærværende

Det er svært at opbygge gode relationer til medarbejderne, hvis du ikke er der. Prioritér tid sammen med dem og vær mentalt til stede. Lyt, stil spørgsmål og vis medarbejderne at du er oprigtigt interesseret i dem. Det er endnu sværere at udvise oprigtigt nærvær digitalt. Her gælder det derfor om at finde et uforstyrret sted, lukke ned for mail og telefon og kigge ind i kameraet på computeren.

3. Inkludér

Stil mange spørgsmål. Følelsen af at blive set og hørt er afgørende for den psykologiske tryghed. Du skal sikre dig, at også de mere stille medarbejdere kommer til orde. Lav fx en ”bordet rundt”, så du skaber en struktur, hvor alle kan komme med deres input. Pas på med at afbryde og vær også opmærksom, hvis medarbejderne afbryder hinanden. Og når du har truffet en beslutning, så forklar grundigt om baggrunden for beslutningen.

4. Tag et fælles ansvar

Der er ofte stor metodefrihed på danske arbejdspladser. Medarbejderne kan i høj grad selv bestemme, hvordan de løser en given opgave samtidigt med, at de bidrager til helheden og trækker på kollegernes kompetencer. Dette kan du forstærke ved, at I sammen fejrer jeres succeser, og at I også tager et fælles ansvar, når målene ikke nås.

5. Fokuser på den fælles udvikling

Fortæl at I er på en fælles rejse mod målene og vær åben overfor alles idéer, spørgsmål og undringer. Som Amy Edmondson udtrykker det: ”frame the work as a learning problem, not an execution problem”.

6. Vis at du også er sårbar

Bare fordi du er leder er det ikke ens betydende med, at du skal vide, kunne og gøre alt. Vær i stedet dig selv og fortæl om egen usikkerhed, fejl og tvivl. Og sig ærligt, når der er noget, du ikke ved eller kan.

7. Sæt ind der hvor skoen trykker

Alle teams oplever fra tid til anden problemer. Vi har alle forskellige baggrunde. Vi motiveres af forskellige ting. Og vores energiniveau er ikke nødvendigvis ens. Du skal være lydhør overfor, hvad der sker og sætte ind, inden skoen har gnavet for mange huller.

Vi alle har et medansvar men som underviser eller leder er vores pligt
at gå forest og skabe et rum af psykologisk tryghed.

Læs mere HER om vores ydelser og hvordan jeg kan bistå dig og dit team som underviser med, at opnå større indsigt i ovenstående elementer. Hvad enten du sidder som salgsperson og  skal ringe ud og skabe forretning til din virksomhed igennem gode menneskelige relationer eller som leder og skal skabe et godt fundament i din forretning via dine medarbejder, målretter vores ydelser sig dig. 

Er du nysgerrig på artiklen anvendt i dette indlæg, find den her og læs om de 7 gode råd, udgivet på leverweb: 
https://www.lederweb.dk/artikler/7-raad-saadan-skaber-du-psykologisk-tryghed/

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *