Bæredygtige menneskelige ressourcer

Bæredygtige menneskelige ressourcer i en digitaliseret verden.

Vi høre om bæredygtighed i mange sammenhæng, særligt i disse tider. Stærkt hjulpet af FNs verdensmål, men sjældent handler disse om menneskets ressourcer på en arbejdsplads.

“Mennesket er udfordret, for mange platforme og et udefineret krav om at være på – fysisk og digital på.”

For at komme det nærmere, vil jeg kort starte med ordet bæredygtigt. Man kan tale om menneskets ressourcer, når det handler om bæredygtighed – det synes vi. Ordets betydning, “En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov, uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres” (Brundtlandsrapporten). Når vi i dag taler om miljømæssig bæredygtighed, handler det kort fortalt om, at passe på jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på.*1

Når et menneske går på arbejde, er det i vores optik, hele mennesket der går på arbejde. Det vil også sige, at det private menneske er med på arbejdspladsen. Mennsker udfylder en rolle på arbejdspladsen, men det gøres med hele mennesket, også det private. Så når man i vores verden taler bæredygtige menneskelige ressourcer, ser vi på det hele menneske. Tidens trends er, at tempoet omkring os går stiger. Mennesket er udfordret, for mange platforme og et udefineret krav om at være på – fysisk og digital på.

Digitalisering giver øget fleksibilitet, men anvender vi denne godt nok, eller er der plads til forbedringer?

Barnets første sygedag er mange steder stadig tilstede, selvom vi nok alle godt ved, at et barn ikke kun er syg en dag. Mange tidsbestemte sygdomme, såsom forkølelse, vira mm, er også sygdomme som vi arbejder os igennem på kontoret. Selvom vi mange steder sagtens kunne håndtere fra hjemmekontoret, hvis dette var tilstede. Her er det kun tale om sygdom. Der er jo også forældresamtaler, forældremøder, foreningslivet, børnenes vennebesøg, institutionslivet, med mere. Alt dette stiller også krav om tilstedeværelse, og kræver en fleksibel arbejdsplads. Med alle disse krav udefra, bliver det indre menneskes ressourcer hurtigt anvendt. Derfor man kan spørge sig selv, om det hele menneske i vores samfund kan tænkes mere bæredygtigt ind.

“Se på helheden, og ikke blot dele af denne.”

I 2010 udgav Gyldendal Business bogen “Bæredygtig Ledelse, ledelse med hjertet” skrevet af
Steen Hildebrandt og Michael Stubberup. Deres pointe dengang, for 11 år siden gik på, at hvis man som leder lærte at navigere vores moderne verden inkl. at tage højde for mavefornemmelser og hvis man har en fornemmelse af sammenhæng mellem mennesket, omverdenen og naturen, så vil man i følge de to forfattere, nå rigtig langt som leder i fremtiden. Altså igen se på helheden og ikke dele af denne og turde følge sin mavefornemmelse. 

Vi kan spørge os selv – ER VI kommet langt med bæredygtig ledelse? 
 Vi er i en tid, hvor vi vil påstå at der er meget mere plads til at lede med hjertet, bl.a, grundet vores øget digitalisering, der skaber plads til fleksibilitet i arbejdslivet og dermed mere luft hos det enkelte menneske.
Men det er som om at der i stedet for hjerterum er skabt mere plads til KPI´er og benchmark og vi er forsvundet længere væk fra det at være menneske og gøre det vi er født til og er bedst til, nemlig at være menneske og lede med hjertet, hvis man skal anvende de to herres udtryk. Så hvad skal vi gøre?

  1. Søg bevidstheden 
  2. Stop op
  3. Mærk efter
  4. Reflekter
  5. Noter dine værdier – hvordan vil du være i livet som det hele menneske, hvordan skal din arbejdsplads være for at skabe rum til det hele menneske
  6. Sæt ind – skab en ny kultur
  7. Evaluer løbende  – kvalitets sikre at din arbejdsplads skaber plads til hjerterum
  8. Vær modig – åben hjertet, stol på mavefornemmelsen

De sidste nævner vi i sær fordi vi som mennesker i en bæredygtig verden,  ikke må misbruge vores behov således at den fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov forringes. Vi må heller ikke misbruge hinandens egne ressourcer, men i stedet sikre at de behov vi har til det enkelte menneske bevares,  så samme mængde er til rådighed i morgen hos det hele menneske, altså det som lever på jobbet og derhjemme. En og samme person. 

Ønsker du at arbejde med bæredygtige menneskelige ressourcer på din arbejdsplads, hjælper vi gerne med at facilitere processen for dette. Vi træder ind som sparringspartner og eksekverings konsulent for at sikre den ønskede effekt. 

Har du endnu ikke læst de to andre blogindlæg i denne serie? Fortvivl ej, du kan finde dem her: “Diversitet på arbejdspladsen” og “En verden i farver”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *