Mennesker som omdrejningspunkt

Det at se på de menneskelige ressourcer i helhed og ikke opdelt i kompetencer og personlighed, er for os enormt vigtigt. Det er vigtigt ikke blot at se på mennesket i sort og hvidt, men nuanceret. Dette er blandt andet en af årsagerne til, at vi selv samarbejde med, og søger læring i, virksomheder der uddanner i dette. Vi ser også på et samfund, der under Corona nok har fået mere fokus på, at der er en anden, måske mere fleksibel måde, at gå på arbejdet på. Storrums kontorerne er udskiftet med hjemmearbejdspladsen. Dertil er caféen, gåtur i parken og en masse andre kreative måder at arbejde på også kommet på tale.

Vi selv deltog på en konference, for nogle år tilbage, hvor Claus Skytte med flere, kom ind på hvordan fremtidens arbejdsplads kunne være alt fra din stue, caféen, supermarkedet med mere. Udover det bliv der i samme moment nævnt deleøkonomi og den nye andelsbevægelse.

Vi er der ikke helt endnu, men vi er godt på vej. Meget af vores arbejde kan udføres helt ned fra et mobilt device, i form af en smartphone. Der er ikke nødvendigvis behov for altid at anvende flere timer i transport både til og fra arbejde – ej heller ikke til møderne. Vi har været tvungne til at lære at omstille os, til at blive endnu mere digitale end vi var før pandemien. En vej vi hos DIKONSULENT.NU har valgt fra start skulle være mulig. Det har vi gjort for blandt andet, at give størst muligt fleksibilitet til, at vi alle arbejder forskelligt. Dertil ved vi, at rummets betydning også kan være med til, at skabe motivation til hvornår arbejdet bedst kan udføres. 

På denne måde kan du også imødekommen dine ansattes behov for, alt det som kan komme i spil, som intet har med arbejdet at gøre. Alt det der dog stadig kan have en effekt på hvordan arbejdet udføres. For eksempel når noget i ens privatliv har behov for ens tilstedeværelse. Det ikke at skulle træffe et valg, men at ens arbejde har taget højde for, at vi er mennesker, hvor uforudsete ting kan opstå, skaber tryghed. Det skaber tryghed til, at det er okay, hvis jeg har brug for at stemple ud, for når jeg kommer tilbage giver jeg naturligt igen. Det naturlige hele, det er balancen.

“Vi bør anskue mennesket i sin helhed – også når det handler om de menneskelige ressourcer på arbejdspladsen.”

Det er også glædeligt, at se hvordan spirituelle coaches, som fx. Rikke Hertz, Isabelle Laurés med flere, træder frem. De viser hvordan vi, ved at arbejde med helhed, også universel helhed, får skabt balance. De sætter stor fokus på den kropslige balance, intuition, velvære og det at lade kroppen være med til at få sin stemme og guide dig i, at gøre det som både er godt, men også rigtigt for dig. Igen handler det om helhed, det at der er mere mellem himmel og jord. At en hovedpine ikke blot er en hovedpine, men faktisk kan være et resultat af at føle sig utryg, ikke god nok, for presset med mere [*3]. 

I stedet for at symptom-behandle de kropslige fysiske piner, så behandle den virkelige pine. En pine som måske handler om, at du psykisk er i en situation, hvor du føler dig utryg. Det fortæller Gina Asbjerg også meget mere om i sin bog, “Gaven i maven”. Bogen lærer dig hvordan du, ved at være i en indre dialog med dig selv, kan bearbejde, begynde at få et sprog og sætte ord på de ting der er sket, lang tid før de nuværende fysiske symptomer opstod.

Hele vores fokus på at “du er hvad du spiser” har altså fået et helt nyt kapitel. Tidligere handlede det meget om fedme, sukkersyge og så videre, altså fysiske gener. I dag er det begyndt at handle meget mere om psykisk velvære. Der er ligefrem forsket i, og fundet dokumentation for, at dårlig mad er en direkte adgang til depression.
Vores mave og tarm har direkte adgang til vores hjerne.

Det lærte vi selv en hel del om, da vi deltog Folkeuniversitetets “Hjernemad” [*4]. En række af forelæsninger, omkring den sammenhæng der er mellem hjerne, kost, tarme og vaner, som tidligere har været overset. Igen videnskabelig dokumentation for, at vi skal anskues hele og ikke opdelt.

Bøger der inspirerer
Rikke Hertz – “Spirituel”
Erick Thürmer og Isabelle Laurés –   “Karriere med ånd og hjerte”
Gina Esbjerg  – “Gaven i Maven”
Louisa I. Hay og Mona Lisa Schulz – Alt er godt


Kildehenvisninger
3* –  Louise l.Hay og Mona Lisa Schulz – Alt er godt
4* –  Hjernemad

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *