Den Svære Kollega

Vi har igen taget hul på et nyt emne i vores blogindlæg her hos DINKONSULENT.NU.  ‘Svære eller udfordrende kollegaer’. De findes i forskellige former, nogle uskyldigt placeret, andre ubevidste, men tydelige at opdage når de stopper. Vi forsøger at komme omkring de forskellige typer, i vores kommende indlæg. Et emne vi internt, op til publicering, har spekuleret og brainstormet på. Blandt andet fordi vores interne dialog også bragte os til, at man fra en filosofisk betragtning kan stille spørgsmålet: Hvem er det egentlig, som afgør at man er besværlig eller udfordrerne?
– I forlængelse; er det personen eller er det adfærden, vi tolker på?

I vores interne dialog om emnet synes vi også, at tid er en faktor for hvornår nogen kan blive besværlige eller udfordrerne i deres adfærd. Vi tror ret sjældent at det handler om personligheden,  men ofte mere konteksten og derfor adfærden i den givne situation, måske gentagende situationer, der skaber de besværlige og udfordrerne kollegaer.
Så altså omstændigheder fremfor personlighed!

Vi omtalte kort i vores sidste blogindlæg, eksemplet om Preben, hvor man havde accepteret det humør han bidrog med til fællesskabet. Det var ligesom blevet en accepteret tilstand. Preben er i vores eksempel ham, der er kontorets gnav-pot, ham som med sin adfærd skaber dårlig stemning, modsætter sig og har nej hatten på.

Vi starter med den optimistiske tilgang.
Bag ved en ‘nej hat’ er også en ja hat. I eksemplet her, ud fra den mere optimistiske tilgang, tror vi på, at et af de værktøjer, der er med til at opløse besværlige kollegaer, handler om den tid man har til at investere i personen. Det er også her, vi giver vores bud på hvorfor vi ser, at tid kan spille en afgørende rolle for at opløse besværlige kollegaer. Du skal investere tid i dine kollegaer, og tit er det faktisk det, der kan være den besværlige opgave. Derfor bliver det ‘Preben’ der bliver besværlig, fordi du får en opgave. Måske er personen genert, tilbageholdende, ikke interesseret i det sociale, glad for at ting bare er som de er, uden for mange nye tiltag – og du er direkte modsat. Dette kan nemt skabe en svær kollega. Hvis I er flere der har de sociale værdier vil en person som Preben, med de modsatte værdier, nemt blive en udfordrende kollega.

Så ved at udfordre, være nysgerrig, investere tid i at lære Preben bedre at kende, er vores oplevelse at du vil opdage, at der er en anden side af Preben. Hvilket gør at du nemmere kan kommunikere med ham. I har blot hver jeres sprog for hvordan i kommunikerer, og hvad I finder vigtigt. Det samme gør sig ofte gældende når nogen modsætter sig – hver nysgerrig på hvad det handler om. Der gemmer sig ofte et svar bag nej-et, som viser sig at være meget reelt.

Så redskabet for at opløse, det vi vil kalde den mildere grad af en svær kollegaer, er at være nysgerrig,  at bruge tid på at finde frem til hvad det handler om og hvad der gemmer sig bag.

Pernille Casparsen
Stifter og Indehave

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *