En krisetid fører altid noget nyt med sig

På flere måder vil man sige at vi er i en global/national krisetid – men hvordan vi kommer over på den anden side, handler meget om individets mindset.

    Vores medmenneskelighed og rummelighed er kommet i fokus og måske sat på en prøve.

Vi er glade for fagbøger og  i vores organisation, er der læst flere bøger og om emnet “indefra og ud”. Deres grundliggende principper understøtter vores konsulentarbejde rigtig godt. Det handler nemlig om, dét du som individ kan styre indefra, i forhold til dét, som kommer udefra. I vores verden er det et vigtigt parameter, da det skal understøtte vores arbejde hos dem vi arbejder sammen med til  at de opnår større indsigt i egne potentialer og muligheder. Som også tiden lige nu stiller krav om.

Livet udefra styrer din adfærd

Gennem tiden synes vi at opleve, at vi har en tendens til at leve udefra og ind. På denne måde er det livet udefra, altså omverdenen,  der styrer den enkeltes adfærd mere end det er dig.  I vores verden,  mener vi at det er vigtigt, at det leves indefra og ud, men vi er også godt klar over, at dette mindset dagligt udfordres og kræver daglig træning. Det gør tiden lige nu også – udfordrer dit mindset, men hvordan du kommer over på den anden siden, er hvor hårdt det end lyder, op til dig. 

Du har en stor magt i hvordan du har det.

At blive vred er noget du bestemmer, at være ked er noget du bestemmer, at være glad er noget du bestemmer. Du bestemmer selv over dine følelser og dine reaktioner  i nuet, kun du har denne magt, ikke nogen anden. Men du kan nemt blive påvirket af det, som sker omkring dig. Det som kan være medårsag til, at du får den reaktion du får, men i sidste ende, er det er din beslutning.

Eksempler på dette: 

  • Ikke at føle sig god nok – kommer formentlig fra din barndom, men alligevel spiler den dig et puds i dit voksne liv – hvem siger at du ikke er god nok i dag? Formentlig også dig selv.
  • Irritationer over hvem gør hvad, hvornår i dit projekt – Projektets ejer er lig med projektleder også i privaten – hvis der skal være andre folk med i DIT projekt, er det vigtigt at du sikre dig at du har 100% opbakning, folk ved hvad de skal gøre, tidsplan etc. Flere har det med at gå skævt af hinanden og forvente noget andet, fordi det er med udgangspunkt i egne ressourcer. Vi er ikke ens og sandsynlighed for at gå skævt i netop et “fælles” projekt handler meget om forventningsafstemning og hvem der ejer projektets ide.

Hvad har det med indefra og ud metoden at gøre?

Det har alt at gøre med denne, for det er dig, der vælger DINE tanker og dine handlinger. Hvordan du reagerer i alle kontekster, er noget du beslutter. Desto mere du er i nærkontakt med dine indre værdier, desto nemmere er denne adfærd at styre og efterleve.

Og det er lige netop det vi hos  DINKONSULENT.NU arbejder med i samtlige opgaver, fokus på kerneværdierne og mindset: Vi vil skabe plads til det gode og fjerne støjen, altså de tanker du siger om dig selv, hvor formentlig alle ikke passer og dem som gør, finder vi ud af om de skal forblive eller skal de også ryddes ud. Dem vi arbejder sammen med, skal kende til deres fulde potentientale og sammen med os, identificerer vi deres begrænsninger samt hvorfor,  de selv tænker at de har disse. 

Vores arbejde

Når vi anvendes som konsulenter,  handler det primært om at virksomheden gerne vil vækste. Hvis nu væksten ikke har fundet sted gennem en årrække, og flere forsøg er afprøvet, kan mindsettet godt være negativt afstemt og vi skal have disse tanker ud af systemet og nye skal ind: Vi kan ikke lade fortiden tage for meget plads. Vi kan anvende den konstruktivt som en erfaring, men det er det.  Vi omstrukturerer en smule og skaber plads til muligheder ud fra et realistisk perspektiv. Det er ikke en opgaver, der løser sig dag for dag, men åbenbaringer sker med det samme. Herefter er det træning i et nyt tankesæt. Ligesom at gå til fysisk træning går du til mental træning og vi hjælper dig hele vejen igennem til dine mål. 

Book os

Ønsker du at høre mere om dette i forhold til din hverdag – send en mail til info@dinkonsulent.nu eller ta´ telefonisk kontakt til direktør Pernille Casparsen på tlf. 29 89 78 42

Læs mere om vores arbejde med personlige værdier her

Bøger vi varmt kan anbefale om emnet:

Stephen R. Covey, “7 gode vaner”

Michael Neill “Livet leves indefra og ud”

Gina Asbjerg “Gaven i maven”

Mette Louise Holland “Dit selvhelbredende Sind” 

Kan bl.a. købes her

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *