Gode værktøjer til at nå dine mål

Det er de færreste ting, der kommer dumpende ned i vores turban. Min anbefaling er derfor, at du sætter dig bevidste mål.

Modellen SMART kan være ét godt værktøj, særligt fordi den er simpel og gør dig bevidst om, hvornår dit mål er nået.

S – specifikt
M – målbart
A – attraktivt
R – Realistisk
T – tidsbestemt

Modellen kan bruges næsten uanset hvad, du ønsker at opnå og hjælper dig til at dit mål bliver konkret.

En anden model som vi anvender, er vores egen model, nemlig RTE-modellen© eller RTE- metoden.

R=Refleksion
T=Transformation
E=Evaluering

Du arbejder med modellen/metoden kronologisk og bygger på, spåledes at du, dit team eller organisation vil udvikle sig organisk.

Jeg bruger ofte begge modeller, når jeg løser opgaver for virksomheder. Den skaber klarhed over opgaven og en fælles forståelse for retning og hvornår opgaven er udført.

Du kan læse mere om SMART- modellen her: https://altomledelse.dk/smart-modellen-til-maalsaetning/#hvad-er-smart-modellen.

og RTE- Modellen©  https://dinkonsulent.nu/dinkonsulent.nu/YDELSER/Sider/UNDERVISNING.html#2