At skabe forandringer

For at komme det nærmere kan man i forberedelse og analyse til forandringen arbejde med to begreber, nemlig den lineære og den systemiske tilgang.

Forskellen på de to systemer er, om ”systemet” brydes op i enkeltdele eller ses som en større sammenhæng.

Den lineære tilgang:

 • Konkret problemstilling
 • Fokus på individet
 • Fokus på enkelt dele
 • Søge årsag og forklaring
 • Forstå problemet
 • Lære metoder
 • Involvere dem som er ansvarlig
 • mm. 

Den systemiske tilgang

 • Metaforer og muligheder
 • Fokus på relationerne
 • Fokus på helheden
 • Mønstrer og sammenhænge
 • Forstå systemet
 • Processen
 • Lære at lære
 • Involvere alle, bredden
 • Trinvis udvikling

.

At forandre sig i organisationer, teams, m.m, handler om at forstå det interne system i virksomheden – eller rettere at forstå virksomheden som et system.

Hos DINKONSULENT.NU arbejder vi med begge dele, men nok primært den systemiske tilgang.

I nogen sammenhænge kan det give mening at have fokus på individet, fx. hvis det handler om en personlig trivsel – måske noget der er opstået i privatlivet, men som alligevel påvirker gruppen, kan det være anvendeligt.

Systemisk tilgang, giver mening når du fx. skal arbejde med strategi, løse udfordringer, coache og lære fra dig, forandring, udvikle mennesker, teams og organisationer. 

Det er vigtigt at synliggøre målene, den trinvise udvikling og at være specifik, da det for nogen kan være svært at, se de store billeder og tage dem ned i personlige handlinger. 

Tydelighed, forandringssupport og ledelse er vigtige redskaber at besidde når man som leder arbejder med både systemisk og lineær tilgang – i nogle tilfælde virker den lineære tilgang naturligt, da vi som mennesker ofte leder efter en årsag eller forklaring og dermed løsningen på ”problemet”. En specifik årsag kan være sværere at finde i den systemiske tankegang – da fokus mere er at forstå og derfra påvirke.

Mit bedste råd er, at lade dig inspirere af ovennævnte og måske finde et bredere perspektiv (det systemiske) og derfra arbejde med forandringer, implementeringer eller andet. Glem dog ikke det lineære perspektiv, da det også rummer gode værktøjer.